Certyfikaty i atesty

  • OŚWIADCZENIE PRODUCENTA - Zakład deklaruje spełnienie wymagań bezpieczeństwa, jakie są wymagane dla zdejmowalnych urządzeń chwytających w Dyrektywie 2006/42/WE, wdrożonej w RP Rozp. Min. Gosp. z 20.12.2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2170, spełniając wymagania normy PN-EN 13155:2003+A1:2005. Wszystkie produkty posiadają znak CE.